Udsigt fra Tørskind Grusgrav

Fire foredrag om Vejle Ådal og Fjord

7.9.2021
Photo: Mads Fjeldsø

Formålet med foredragene er, at bidrage til den offentlige interesse for Vejle Ådal og Fjord og den fremtidige udvikling af dette samlede område.

Alle foredrag holdes kl. 19 - 21:

1.) Vandet, klimaet og landskabetmandag den 13. september 2021, Foredragssalen Vejle Bibliotek v. professor Henrik Vejre, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Om hvordan klimaet og vandet har være centrale faktorer i ådalens lange historiske udvikling, og hvordan vandet og klimaændringerne også i fremtidens vil sætte præg på udviklingen og skal tænkes ind i landskabsplanen.

2.) Kulturmiljøer og landskabet i Vejle Ådal mandag den 27. september 2021, Foredragssalen Vejle Bibliotek – Per Grau Møller, Lektor, Syddansk Universitet

Ådalen er rig på kulturhistoriske værdier og der er flere sammenhængende kulturmiljøer som allerede forvaltes og formidles. Både i en samlet fortælling om ådalen og i en samlet planramme  for Vejle Ådal og Fjords fremtid er kulturmiljøet et af de vigtigste bindemidler.

3.) En grøn dagsorden for Vejle Ådal og Fjord – om biodiversitet og sammenhængende habitatertorsdag den 28. oktober 2021, Tårnværelset, Økolariet. Senior advisor Rita Buttenschøn, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Ådalen har store naturværdier som skal forvaltes i et samarbejde mellem private lodsejere og offentlige myndigheder. Dertil kommer meget store potentialer for forbedringer ved omlægninger, jordfordeling og andre tiltag.

4.) Vejle Ådal og Fjord – fremtidige udviklingspotentialer for landbruget, skovbruget, dambruget og friluftslivet -  tirsdag den 30. november 2021, Foredragssalen Vejle Bibliotek – professor Jørgen Primdahl, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Dette foredrag skal især se fremad og samle tråde. Baseret på resultater fra de gennemførte undersøgelser og på inputs fra de tre foregåede foredrag gives der bud på udviklingspotentialer med fokus på de tre erhverv landbrug, skovbrug og dambrug samt friluftslivet og den turisme, der er knyttet hertil.

_________________________

Foredragene indgår som en del af den samlede proces om en landskabsplan for Vejle Å og Vejle Fjord. Det primære formål er at bidrage til den offentlige interesse for Vejle Ådal og Fjord og den fremtidige udvikling af dette samlede område.

Derudover indgår det også som et mål for foredragene, at disse – og de efterfølgende diskussioner og andre inputs – bidrager med viden om borgernes syn på ådalens og fjordens udvikling, herunder deres værdier og ideer til landskabsplanen. Hvad er de vigtigste udfordringer? Hvad er det for et vadested man – kommunerne men også landmænd, skovejere, dambrugere, andre praktiske landskabsforvaltere – står i lige nu?

For at kunne håndtere disse spørgsmål er man nødt til at kombinere en forståelse af, det er sket og det man gerne vil have der skal ske, man skal stille sig i vadestedet mellem fortid og fremtid. Og man skulle gerne se nogenlunde ens på udfordringerne. Foredragene og de efterfølgende diskussioner skal bidrage til dette.

Foredragene arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet i Vejle og gennemføres i efteråret 2021. Efter hvert foredrag afsættes en time til spørgsmål og diskussion. En mindre del af denne time vil blive brugt til at spørgsmål til tilhørende om deres værdier og præferencer vedrørende ådalens og fjordens fremtidige forvaltning.

Foredragsholderne vil som oplæg blive bedt om at give hver deres – både ekspertbaserede og personlige fortælling. Hvad er det der sker i ekspertens hoved, når vedkommende ser på ådalen og fjorden? Hvad er det centrale, det særlige og spændende? Hvor ligger truslerne og potentialerne?