Udsigt fra Tørskind Grusgrav

Ny Landskabsplan for Vejle Ådal og Fjord

21.10.2020
Photo: Mads Fjeldsø

Hvad ønsker du som lodsejer og beboer i ådalen og ved fjorden? Det spørgsmål og mange flere stilles nu i en ny undersøgelse, der skal hjælpe med at udvikle fremtidens landskabsplan for Vejle Ådal og Fjord.

Første step i arbejdet frem mod en ny landskabsplan for Vejle Ådal er at få mere viden om lodsejernes ønsker for den fremtidige landskabsudvikling. Vejle Kommune er derfor gået i gang med en større undersøgelse, hvor der netop nu laves telefoninterview med lodsejere og beboere, der bor i og ved ådalen. Undersøgelsen laves af eksperter i landskabsplanlægning fra Københavns Universitet, og den spreder sig over tre områder: Vejle Ådal fra Runkenbjerg til Vingsted, Grejs Ådals øvre del samt området mellem Børkop og Brejning.

Løsninger på svære emner

Interviewundersøgelsen skal give en dybere viden om lodsejernes syn på ådalens og fjordområdets værdier, deres ønsker til fremtiden samt viden om ejendommens anvendelse og forvaltning af ådalen. Undersøgelsens resultater vil blive delt undervejs. Vejle Kommune forventer at kunne præsentere delresultater i begyndelsen af 2021. Her vil der blive et orienteringsmøde, hvor man også kan høre mere om det kommende arbejde med landskabsplanen.

-  Vi ønsker at samle folk på tværs af interesser og give dem et sted, hvor man i gensidig respekt kan diskutere og finde løsninger på svære emner som eksempelvis klimaforandringer, landbrugsudvikling og naturfokus, siger Jens Jørgen Erichsen, der er formand for bestyrelsen i Vejle Ådal & Fjord.

Han håber, at arbejdet med landskabsplanen giver stærke netværk og fælles mål, så der kan skabes bedre rammevilkår og udviklingsmuligheder for erhvervene i området. Målet med landskabsplanen er nemlig at blive mere konkret på udvalgte emner i erhvervs- og udviklingsstrategien for Vejle Ådal og Fjord.

Demokratisk landskabsplan

Og der er mange emner i spil, når der skal findes løsninger, der tager hensyn til både klimaforandringer, landbrug, dambrug, skovbrug, lokalsamfund, natur, vandmiljø, kultur og friluftsliv i ådalen og på kanten af den. I landskabsplanen er der derfor flere faser, som er med til at sikre en større involvering af både jordejere og borgere - specielt ude hos dem, der bor i og tæt ved ådalene.

- Vi vil gerne mobilisere og skabe interesse hos folk lokalt gennem dialog og samarbejde. De enkelte lokalsamfund skal have medejerskab til de projekter, der sættes i gang. Samtidig tror vi på, at vi i fælleskab får skabt nye projekter, når vi arbejder helhedsorienteret med planlægning for et område, siger Niels Clemmensen, der som medlem af Natur og Miljøudvalget i Vejle Kommune er med i styregruppen for landskabsplan for Vejle Ådal & Fjord.

Ved siden af den store interviewundersøgelse blandt lodsejere i ådalen holder Vejle Kommune flere foredrag og dialogmøder sammen med FolkeUniversitetet, hvor alle er velkomne. Dertil kommer der i foråret kaffemøder og fælles busture til fjorden og ud i ådalen - såfremt coronasituationen tillader det.

- I vores demokratiske tilgang til landskabsplanen sørger vi for, at arbejdet tager udgangspunkt i den virkelighed, som både lodsejeren og de mange brugere af ådalen og fjorden ser. Det sikrer et større og bedre medejerskab til erhvervs- og udviklingsstrategien for Vejle Ådal og Fjord og bidrager til en løsning af meget vigtige, langsigtede samfundsmæssige udfordringer. For mig er det vigtigt, at alt det fremtidige arbejde sker med stor respekt for det helt særlige landskab, vi kender i dag, siger Søren Peschardt, der som medlem af Natur og Miljøudvalget i Vejle Kommune ligeledes sidder med i styregruppen for landskabsplan for Vejle Ådal & Fjord.

 

Fakta - Bliv klogere på Vejle Ådal og Fjord - og del din mening

Alle er velkomne til at få deres mening sat i spil i forhold til den kommende landskabsplan. Ud over interviewundersøgelsen i ådalen, som udføres lige nu, inviterer Vejle Kommune nemlig på fem foredrag og dialogmøder igennem efteråret og foråret:

 • Sund Vejle Fjord - 21. oktober kl. 19-21, i lille sal, 'Bygningen' i Vejle
 • Vandet, klimaet og landskabet - 3. november kl. 19-21 i lille sal, 'Bygningen' i Vejle
 • En grøn dagsorden for Vejle Ådal og Fjord - foråret '21 - tid og sted oplyses senere.
 • Kulturmiljøer og landskaber i Vejle Ådal - foråret '21 - tid og sted oplyses senere.
 • Fremtidens udviklingspotentialer for landbrug, skovbrug, dambrug og friluftsliv i Vejle Ådal og Fjord - foråret '21 - tid og sted oplyses senere.

Efter hvert foredrag er der afsat en time til spørgsmål og diskussion. Herunder vil deltagerne blive spurgt til deres forventninger til ådalene og fjordens fremtidige udvikling og forvaltning.

Foredragene laves i samarbejde med Folkeuniversitetet, og du kan tilmelde dig på:
www.folkeuniversitet-vejle.dk/Program%2020-2.html

 

Fakta - Landskabsplanen for Vejle Ådal og Fjord

 • Landskabsplanen tager afsæt i erhvervs- og udviklingsstrategien for Vejle Fjord og Ådal og laves i samarbejde med de mennesker, der bor i området.
 • Arbejdet understøttes af eksperter, og Vejle Kommune samarbejder blandt andet med Københavns Universitet - KU. Samarbejdet er etableret, fordi Jørgen Primdahl, der er professor i landskabsplanlægning fra KU, har opnået rigtigt gode resultater med projektet 'Fremtidens Landskaber' - se mere på ign.ku.dk/fremtidens-landskaber
 • Hele projektet med landskabsplanen strækker sig over 3 år og afsluttes i 2022. Der skal leveres løsningsforslag til de udfordringer, ådals- og fjordlandskabet står over for i forhold til:
  • Klimaforandringer
  • Landbrug, dambrug og skovbrug
  • Lokalsamfund og bosætning
  • Natur
  • Vandmiljø
  • Friluftsliv

Kontaktinformation:

 • Jens Jørgen Erichsen, formand for bestyrelsen i Vejle Ådal & Fjord samt formand for styregruppen for Landskabsplan, Vejle Ådal & Fjord, mail: erichsen@sellerupgaard.dk, mobil: 23 30 85 08
 • Søren Broch, medlem af Klima-, Natur- og Miljøudvalget, Vejle Kommune samt Børne- og Familieudvalget, mail: sbroc@vejle.dkniecl@vejle.dk, mobil 40 89 91 03
 • Søren Peschardt, formand Klima-, Natur- og Miljøudvalget, Vejle Kommune samt styregruppen for Landskabsplan, Vejle Ådal & Fjord, mail: sopes@vejle.dk, mobil 51 50 84 63
 • Jørgen Primdahl, professor i landskabsplanlægning, Københavns Universitet, mail: jpr@ign.ku.dk, mobil: 30 27 50 05
 • Klaus Enevoldsen, afdelingsleder, Natur & Udeliv, Teknik & Miljø, Vejle Kommune, mail: klaen@vejle.dk, mobil: 20 43 51 30