Film and photos from Vejle River Valley and Fjord

Photo: Mads Fjeldsø
Udlæg af muslingebanker

Muslingebanker i Vejle Fjord

Photo: Mads Fjeldsø